O IODBIH

O formiranju Udruženja članova odbora privrednih društava u BIH

Udruženje članova odbora privrednih društava u BIH je osnovano sa ciljem jačanja kvaliteta upravljanja u privrednim društvima u BIH. Osnivači Udruženja vjeruju da domaće kompanije vjerovatno mogu puno kvalitetnije i bolje poslovati ali da je za tako nešto potrebno više znanja ključnih ljudi. . Osnivanjem Udruženja želimo da još više istaknemo važnost društvene odgovornosti privrednih društava a posebno pojedinačne odgovornosti članova odbora u tim privrednim društvima.

Osnivačka skupština Udruženja je održana  17. Oktobra 2012. godine Skupština je usvojila Statut, Osnivački Ugovor i imenovala Predsjednika Udruženja , Potpredsjednika Udruženja I članove Upravnog odbora Udruženja.

Za sjedište Udruženja izabran je Grad Brčko.

Udruženje članova odbora privrednih društava BIH  želi da u  odborima društava budu stručnjaci koji su sposobni upravljati i nadzirati radom društava, strateški voditi privredno društvo,a takođe spremni i preuzeti ličnu  odgovornost za donešene odluke I rezultate tih odluka.

Temeljni ciljevi Udruženja članova odbora u BIH su:

  • trajno stručno usavršavanje  i razvijanje profesionalnih sposobnosti članova,
  •  uspostavljanje standarda i minimalnih obaveznih kriterija za članove odbora privrednih društava,
  • da se u statusnom pogledu obavljanje člana poslovnih odbora tretira kao zasebna interdisciplinarna profesija
  • da se upravljačke i poslovne funkcije u privredi obavljaju u okvirima menadžerske i zakonske odgovornosti, a prema jedinstvenom kodeksu dobrih poslovnih običaja i profesionalne etike.
  • da se ustanove i razvijaju jedinstveni strukovni standardi u pogledu statusa, materijalnih prava i profesionalne odgovornosti članova odbora,
  • razvoj dobre prakse korporativnog upravljanja u Bosni I Hercegovini. 
  • Udruženje članova poslovnih odbora BIH želi da  pripremi  edukaciju za predstavnike manjinskih dioničara I radnika koji će participirati u  odborima privrednih društava.

Udruženje članova poslovnih odbora u BIH će u periodu koji prestoji podnijeti zahtjev za pridruženo članstvo u ECODA (European Confederation of Director’s Assosations  I