POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI 222

Potpisan je memorandum o razumijevanju sa Turskim udruženjem za korporativno upravljanje, sa Albanskim institutom za korporativno upravljanje kao i Makedonskim institutom direktora.