Category Archives: HP

Vision and mission

Vision

Leading professionals’ organization supporting the effectiveness and competence of governing bodies of organizations in Bosnia and Herzegovina .

 

Mission

Our mission is to establish an internationally recognised institute committed to best practices for board members. Supporting the growth of BiH economy and society as a whole and contributing to the implementation of highest standards of corporate governance by transfering knowledge to boards of organizations.

Objectives:

  • To assist members and their boards in achieving the highest standards of corporate governance by providing information, research, advice and professional development
  • To advance the interests of directors in the region
  • To increase understanding of the role of boards
  • To provide a forum for members to exchange ideas on common issues

 

Vizija i misija

Vizija

Organizacija koja okuplja vodece strucnjake s ciljem povecanja efektivnosti i znanja upravljackih tijela u organizacijama u Bosni i Hercegovini .

 

Misija

Podrzati rast bh. ekonomije i cijelog drustva i doprinijeti prakticnoj primjeni najvisih standarda korporativnog upravljanja kroz prenos znanja odborima u bh. organizacijama.

 

 Ciljevi

  • Pružanje pomoći članovima Udruženja i njihovim odborima u postizanju najviših standarda korporativnog upravljanja kroz obezbjeđivanje informacija, istraživanja, davanje savjeta i pružanje pomoći u profesionalnom razvoju
  • Unaprijeđivanje interesa direktora u regiji
  • Obezbjeđivanje boljeg razumijevanja uloge odbora
  • Obezbjeđivanje foruma za članove Udruženja u cilju za razmjene ideja o zajedničkim pitanjima